همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

عنوان: ثبت نام در رویداد

  • نوع تیکت ورودی نمایشگاه پنل شرکت در پنل ها حضور رایگان در کارگاه های آموزشی مذاکرات B2B قیمت
    استاندارد 1,000,000
    طلایی 5,000,000
  • 0 تومان