دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی

عنوان: درباره ما

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی یکی از موثرترین شبکه های اقتصادی بین المللی است که در زمینه توسعه شبکه های اقتصادی مرتبط با صنعت سلامت و گردشگری سلامت فعالیت می نماید. شناسایی و به اشتراک گذاری فرصت های همکاری در حوزه های بین المللی و توسعه ارتباطات موثر تجاری از جمله اهداف این ساختار بین المللی به شمار می آید.

در این راستا، مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی جهت پاسخگویی به نیازها و اهداف توسعه ای این صنعت، برنامه ها و ساز و کارهای مختلفی را برای دستیابی به اهداف خود در سطح جهانی معرفی و اجرا نموده است.

 شتاب دهنده مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با نام تجاری یکی از این ساختارها و مکانیزم هاست. که از ایده‌های جدید و راه‌حل‌های نوآورانه شرکت‌ها و استارت‌ آپ‌ها حمایت می کند و همچنین به دنبال پیدا کردن بهترین راه‌حل‌ها متناسب با نیازمندیهای روز بازار سلامت است.

 بخش دیگر دپارتمان آموزش مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی با نام تجاری آکادمیت می باشد. آکادمی برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و دانش های تخصصی به افراد علاقه مند، برنامه های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت متفاوتی را در طول سال ارائه می کند. این برنامه ها به صورت آنلاین یا حضوری با بهره مندی از اساتید مجرب بین المللی تعریف گردیده اند.

 بخش رویدادهای مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از واحدهای فعال این سازمان بین المللی است . در طول سال کنگره ها، نمایشگاه ها و نشست های تجاری مختلفی تعریف گردیده که از فعالان مرتبط حوزه سلامت و گردشگری سلامت کشورها جهت حضور در این برنامه ها دعوت می شود . هدف اصلی از میزبانی رویدادهای تجاری توسعه شبکه و تعریف تعاملات اقتصادی بین بازیگران کلیدی این صنعت و انتقال تجارب بین المللی است.

 رسانه رسمی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلام از دیگر نهادهای وابسته به این ساختار بوده که وظیفه معرفی ظرفیتهای تخصصی و به اشتراک گذاری نظرات و دیدگاه های متخصصین حوزه سلامت و گردشگری سلامت کشورها را عهده دار می باشد .

 واحد اعتبار بخشی مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی نیز با بهره مندی از متخصصین به نام کشورها و با تمرکز بر استاندارد سازی خدمات فعالان حوزه سلامت و گردشگری سلامت کشورها به زودی نقشی جدی در توسعه خدمات این نهاد بین المللی ایفا خواهد نمود.

انجمن گردشگری سلامت استان تهران

انجمن گردشگری سلامت استان تهران تحت نظارت اتاق بازرگانی تهران به صورت رسمی از تاریخ 13/10/1400 با موضوع ساماندهی و توانمندسازی فعالان حوزه سلامت گردشگری درمانی، گردشگری طبیعی ،گردشگری ورزشی، گردشگری سالمندان وگردشگری غذا ثبت گردید.

این انجمن در راستای توسعه کارآفرینی، شناسایی و هم افزایی توانمندی‌های تخصصی در این حوزه و رفع موانع موجود و فراهم سازی زمینه حمایت های علمی و تخصصی، مشاوره انتقال تجارب داخلی و بین‌المللی، هدایت نوآوران و کسب و کارهای نوین فعالیت می نماید.

انجمن گردشگری سلامت استان تهران در تعامل نزدیک با مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می نماید.