همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

عنوان: دوره افزایش رضایت مندی بیمار

میزان رضایتمندی بیماران یکی از عوامل موثر بر حسن شهرت مراکز درمانی است که به جذب بیمار بیشتر منجر می شود. این مسئله در بازارهای جهانی و جذب بیمار بین المللی بسیار حایز اهمیت است، به همین منظور در آکادمیت دو دوره اختصاصی با هدف شناسایی معیارهای اصلی از نگاه بیمار بین الملل و به اشتراک گذاری تجارب موفق در این زمینه طراحی شده است.

علی رغم اینکه میزان رضایتمندی بیماران همیشه به عنوان یک فاکتور مهم مد نظر بوده است، اخیرا توجه به این مساله در حوزه خدمات سلامت شتاب بیشتری گرفته است. با ایجاد محیط های درمانی بیمه محور، بیماران انتظار بیشتری در عملکرد مدیریت سلامت خود داشته و سطح بالاتری از تعهد و مراقبت را از ارایه دهندگان خدمات سلامت انتظار دارند. لذا ارایه دهندگان هم استراتژی‌های خود را بر همین اساس تنظیم می‌کنند.

دوره میزان رضایتمندی بیمار در ۲ قسمت برگزار می گردد
1- روش شناسی

روش شناسی در روز پنجشنبه تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۶ بعدازظهر به مدت ۱ برگزار گردید.

2- بررسی موردی

بررسی موردی در روز پنجشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۱ در ساعت ۶ بعدازظهر برگزار گردید.

افرادی که عضو مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی هستند می توانند به صورت رایگان شرکت کنند.

برای تهیه پکیج آفلاین این دوره می توانید از طریق سایت آکادمیت تهیه فرمایید.