همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

عنوان: نمایشگاه


نمایشگاه

این نمایشگاه فرصتی برای ارتقای خدمات و محصولات بیمارستان ها، شرکت های تجهیزات پزشکی و همچنین شرکت های گردشگری درمانی را فراهم می کند.امکان ثبت غرفه حضوری و همچنین حضور فعالان حوزه سلامت در نمایشگاه مجازی نیز فراهم گردیده است. بر این اساس، علاقه مندان می توانند به صورت حضوری و مجازی در نمایشگاه حضور یابند.