کارگاه های آنلاین

مگا کمپ گردشگری درمانی

مگا کمپ گردشگری درمانی

زمان: 28 اردیبهشت 1403 | از ساعت 16:00 الی 18:00
مکان: رویداد آنلاین - اسکایپ

بهینه سازی تجربه بیمار با فناوریهای دیجیتال

بهینه سازی تجربه بیمار با فناوریهای دیجیتال

زمان: 04 خردادماه 1403 | از ساعت 16:00 الی 18:00
مکان: رویداد آنلاین - اسکایپ

کارگاه های حضوری

نوآوری در حوزه سلامت

نوآوری در حوزه سلامت

زمان: 25 تیرماه 1402 | از ساعت 10:00 الی 13:00
مکان: مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما – تهران

آینده مدیریت در حوزه سلامت

آینده مدیریت در حوزه سلامت

زمان: 25 تیرماه 1402 | از ساعت 10:00 الی 13:00
مکان: مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما – تهران