دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی

عنوان: گزارش همایش قبلی

همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های از تاریخ 4 تا 6 مرداد ماه 1401 در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما تهران ایران برگزار گردید.

این همایش شامل 3 روز نمایشگاه و پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی و مذاکرات رو در رو و ضیافت شام، بازدید از شتابدهنده مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و …