همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی در تهران

فوریه 23, 2022 - 2:22 ب.ظ Sepehr Alimohamadi

در دیدار آقای مجید زنگویی، دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) و دکتر رشات باهات، رئیس انجمن بیمارستان های خصوصی ترکیه درباره ی مدل های همکاری بین دو سازمان بحث و تبادل نظر کردند. ایشان همچنین بر اهمیت برگزاری اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی در سال جاری در تهران تاکید کردند.