همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی

Iph 2022 فرصتی است  برای انتقال تجارب بین المللی و آشنایی با تکنولوژیهای نوین

فوریه 23, 2022 - 2:56 ب.ظ Sepehr Alimohamadi

دکتر مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از عزم مرکز  جهت دعوت مدیران بیمارستانهای خصوصی کشورها در این رویداد خبر داد. وی این کنگره و نمایشگاه جانبی را فرصتی مغتنم جهت انتقال تجارب بین المللی در حوزه مدیریت بیمارستانی، آشنایی با تکنولوژی های نوین و توسعه ارتباطات شرکت های مدیکال توریسم با این مجوعه ها دانست. کنگره و نمایشگاه بین المللی بیمارستانهای خصوصی با حمایت انجمنهای بیمارستانی کشورها از تاریخ ۴ لغایت ۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در شهر تهران بررگزار خواهد گردید