دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی

Iph 2023 فرصتی است برای انتقال تجارب بین المللی و آشنایی با تکنولوژیهای نوین

فوریه 23, 2023 - 2:56 ب.ظ Sepehr Alimohamadi

دکتر مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از عزم مرکز  جهت دعوت مدیران بیمارستانها، مراکز درمانی و شرکت های گردشگری درمانی کشورها در این رویداد خبر داد. وی این کنگره و نمایشگاه جانبی را فرصتی مغتنم جهت انتقال تجارب بین المللی در حوزه مدیریت بیمارستانی، آشنایی با تکنولوژی های نوین و توسعه ارتباطات شرکت های مدیکال توریسم با این مجوعه ها دانست. همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستانها و مراکز درمانی با حمایت سازمان های بین المللی و انجمنهای بیمارستانی کشورها از تاریخ 25 لغایت 27 تیر ماه 1402در شهر تهران بررگزار خواهد گردید