آخرین اخبار

دکتر مهدی کریمی رئیس شورای سیاستگذاری مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی از عزم مرکز  جهت […]


ادامه

مجید زنگوئی دبیرکل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی و رئیس انجمن گردشگری سلامت استان تهران […]


ادامه

دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی از تاریخ 25 تا 27 […]


ادامه

سازمان های حامی حامیان طلایی حامیان نقره ای رسانه


ادامه