دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان ها و مراکز درمانی

عنوان: پنل های تخصصی

مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) با همکاری انجمن های بین المللی بیمارستانی از حوزه اروپا، آفریقا و کشورهای اسلامی، دومین همایش و نمایشگاه بین المللی بیمارستان های خصوصی (IPH 2023) را از تاریخ 25 لغایت 27 تیر ماه ۱۴۰2 در شهر تهران برگزار می نماید .این رویداد به معرفی ظرفیت ها و ایجاد هم افزایی های بین المللی می پردازد و با هدف تبادل تجربیات و آشنایی با آخرین راهکارها و فناوری ها و همچنین توسعه همکاری های بین المللی برگزار می گردد.

با اعطای گواهینامه معتبر برای هر پنل خصصی به صورت مجزا

در اینجا می توانید حضور در پنل های تخصصی ثبت نام کنید

پنل های تخصصی در سه موضوع برندسازی حوزه سلامت، اعتباربخشی و طراحی و زیرساخت خدمات حوزه سلامت برگزار می گردد.

اعتباربخشی
بهبود کیفیت و استراتژی های پایداری
مراقبت های بهداشتی انعطاف پذیر
کیفیت و ایمنی در حوزه خدمات درمانی
استانداردهای WHO برای مراقبت های بهداشتی

برندسازی و بازاریابی در بهداشت و درمان
برندسازی بیمارستان ها و کلینیک ها
برندسازی و توسعه بازار محصولات در حوزه تجهیزات پزشکی

طراحی و زیرساخت خدمات مراقبت های بهداشتی
ساختمان و طراحی بیمارستان
زنجیره تامین و لجستیک
بیمارستان هوشمند