پنل های تخصصی

پنل تخصصی بین المللی سازی و برند سازی خدمات:

بخش اول: انتقال تجارب مدیران مارکتینگ بیمارستان ها و مراکز درمانی کشورها

بخش اول: انتقال تجارب مدیران مارکتینگ بیمارستان ها و مراکز درمانی کشورها

زمان: 17 مردادماه 1403 | از ساعت 10:00 الی 11:00
مکان: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما – تهران

بخش دوم: بین المللی سازی خدمات درشرکت های مدیکال توریسم

بخش دوم: بین المللی سازی خدمات درشرکت های مدیکال توریسم

زمان: 17 مردادماه 1403 | از ساعت 11:00 الی 12:00
مکان: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما – تهران

بخش سوم: برندسازی و بازاریابی ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی

بخش سوم: برندسازی و بازاریابی ویژه بیمارستان ها و مراکز درمانی

زمان: 17 مردادماه 1403 | از ساعت 12:00 الی 13:00
مکان: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما – تهران

پنل تخصصی حکمرانی

پنل تخصصی رهبری و حکمرانی در صنعت سلامت

پنل تخصصی رهبری و حکمرانی در صنعت سلامت

زمان: 17 مردادماه 1403 | از ساعت 15:00 الی 17:00
مکان: مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما – تهران